Agenda


Kopij voor dorpskrant Heidepraet aanleveren via heidepraet@live.nl,. Kopijdatum staat vermeld in de agenda van de Heidepreat 


MFC De Balstien: De wijkagent heeft op de volgende data zitting van 13.00 - 14.30 uur: op vrijdag 9 en 23 april 2021


MFC De Balstien: Bijeenkomst Buurtkracht voorlopig uitgesteld.


MFC De Balstien: Onthulling monument der gevallenen: voorlopig uitgesteld.


MFC De Balstien: Ledenvergadering Doarpsbelang Noardburgum: maart/april 2021