Agenda


Kopij voor dorpskrant Heidepraet moet uiterlijk elke 10e van de maand worden aangeleverd via heidepraet@live.nl, m.u.v. de maanden juli en augustus.


Online: Informatiebijeenkomst Project Net op zee Ten noorden van de Waddeneilanden, op dinsdag 16 juni van 19.00 tot 20.00 uur.

Aanmelden  kan door de QR-code te scannen van het kaartje wat huis aan huis is bezorgd in Noardburgum. 


MFC De Balstien: Wijkagent Henriëtte Talstra heeft op de volgende data zitting van 13.00 - 14.30 uur: vrijdag 19 juni 2020.


MFC De Balstien: Bijeenkomsten BuurtKracht voorlopig uitgesteld.


MFC De Balstien: Onthulling monument der gevallenen voorlopig uitgesteld.


MFC De Balstien: Ledenvergadering Doarpsbelang Noardburgum voorlopig uitgesteld tot na de zomervakantie.