Agenda


Kopij voor dorpskrant Heidepraet moet uiterlijk elke 10e van de maand worden aangeleverd via heidepraet@live.nl, m.u.v. de maanden juli en augustus.


MFC De Balstien: Wijkagent Henriëtte Talstra heeft op de volgende data zitting van 13.00 - 14.30 uur: op vrijdag op 25 september, 9 en 23 oktober, 6 en 20 november, 4 en 18 december.


MFC De Balstien: Bijeenkomst Buurtkracht op dinsdag 13 oktober om 19.00 uur.


MFC De Balstien: Onthulling monument der gevallenen voorlopig uitgesteld.


MFC De Balstien: Ledenvergadering Doarpsbelang Noardburgum: maart/april 2021