Agenda


Kopij voor dorpskrant Heidepraet aanleveren via heidepraet@live.nl,. Kopijdatum staat vermeld in de agenda van de Heidepreat. 


MFC De Balstien: Bijeenkomst Buurtkracht op dinsdag 7 december om 19.00 uur (uitgesteld).