Agenda


Kopij voor dorpskrant Heidepraet moet uiterlijk elke 10e van de maand worden aangeleverd via heidepraet@live.nl, m.u.v. de maanden juli en augustus.


MFC De Balstien: Wijkagent Henriëtte Talstra heeft op de volgende data zitting van 13.00 - 14.30 uur: vervalt vanwege sluiting Balstien i.v.m. coronavirus.


MFC De Balstien: Bijeenkomsten BuurtKracht voorlopig uitgesteld.


MFC De Balstien: Onthulling monument der gevallenen voorlopig uitgesteld.


MFC De Balstien: Ledenvergadering Doarpsbelang Noardburgum voorlopig uitgesteld tot na de zomervakantie.