Agenda


Kopij voor dorpskrant Heidepraet aanleveren via heidepraet@live.nl,. Kopijdatum staat vermeld in de agenda van de Heidepreat. 


MFC De Balstien: Bijeenkomst Buurtkracht op dinsdag 7 december om 19.00 uur.


MFC De Balstien: Chr. Brassband Bernlef en de gezamenlijke kerken: Kerstnachtdienst op 24 december. Inloop vanaf 21 uur of online via www.pleinkerk.nl vanaf 21.30 uur.