Agenda


Kopij voor dorpskrant Heidepraet aanleveren via heidepraet@live.nl,. Kopijdatum staat vermeld in de agenda van de Heidepreat. 


MFC De Balstien: Wijkagent mevrouw J. Kroes heeft op de volgende data zitting: op vrijdag 21 mei 2021 van 13.00 - 14.30 uur.


MFC De Balstien: Bijeenkomsten Buurtkracht voorlopig uitgesteld.