Agenda


Kopij voor dorpskrant Heidepraet moet uiterlijk elke 10e van de maand worden aangeleverd via heidepraet@live.nl, m.u.v. de maanden juli en augustus.


MFC De Balstien: Wijkagent Henriëtte Talstra heeft op de volgende data zitting van 13.00 - 14.30 uur: op vrijdag 20 november, 4 en 18 december 2020, 15 en 29 januari, 12 en 26 februari, 12 en 26 maart, 9 en 23 april, 7 en 21 mei, 4 en 18 juni 2021.


MFC De Balstien: Bijeenkomst Buurtkracht op dinsdag 17 november om 19.00 uur.


MFC De Balstien: Onthulling monument der gevallenen: voorlopig uitgesteld.


MFC De Balstien: Ledenvergadering Doarpsbelang Noardburgum: maart/april 2021