Agenda


Kopij voor dorpskrant Heidepraet aanleveren via heidepraet@live.nl,. Kopijdatum staat vermeld in de agenda van de Heidepreat. 


VV Noardburgum: Koningsspelen 27 april 2022. Een ochtend vol activiteiten voor alle jeugd van Noardburgum. In de middag kampioenschap eigooien, vanaf 16 jaar. Informatie en aanmelden: www.vvnoordbergum.nl/activiteiten.


MFC De Balstien: Bijeenkomst Buurtkracht op dinsdag 17 mei om 19.00 uur.


Feestterrein: Dorpsfeest op 15 t/m 18 juni 2022. Organisatie Feestcommissie. Onderdelen: zeskamp, mooiste straatversiering, oldtimersshow, kampioenschap eigooien. Aanmelden voor de onderdelen: fcnoardburgum@gmail.com