Dorpshuis en dorpskrant


MFC De Balstien

In MFC De Balstien zijn gehuisvest: 

 

Ingang Van Cronenburgweg:

Doarpshûs De Balstien
Kinderwoud kinderopvang
Jeugdsoos De Heidstee

 

Ingang Eelke Scherjonstrjitte:

Huisartsenpraktijk Van der Ploeg
Fysiotherapie Staal
Diëtistenpraktijk Balanza

 


Dorpskrant Heidepraet

De dorpskrant van Noardburgum verschijnt 10x per jaar en heeft een oplage van 935 exemplaren.

Voor bewoners van Noardburgum is de dorpskrant gratis. Lezers buiten het dorp betalen €27,50 per jaar.

De kopij kan tot de 10e van elke maand worden ingeleverd, In de maanden juli en augustus verschijnt de dorpskrant niet. 

Aanleveren kopij en info over adverteren en abonnementen kan via heidepraet@live.nl