Actueel


Supermarkt Noardburgum

In oktober 2020 heeft supermarktketen Poiesz, in samenwerking met de gemeente, aan de omwonenden de plannen gepresenteerd om te komen tot de bouw van een supermarkt op het terrein bij het monument. De gemeenteraad van Tytsjerksteradiel heeft het bestemmingsplan op 16 december 2021 vastgesteld.  Er zou medio 2022 kunnen worden gestart met de bouw


Woningbouw in Noardburgum

In de nazomer van 2020 heeft Doarpsbelang, in samenwerking met Projectontwikkelaar TOECK, de behoefte aan woningbouw in Noardburgum onderzocht. Met het resultaat is in overleg gegaan met de gemeente en de politieke partijen. Ondertussen heeft de gemeente bekend gemaakt dat er extra woningen gebouwd mogen worden. In samenspraak met TOECK is een vervolgtraject ingezet en er ligt nu een principeverzoek voor woningbouw bij de gemeente. De gemeenteraad heeft op 16 december 2021 ingestemd met het startdocument voor woningbouw in Noardburgum, Hurdegaryp en Suwâld. 


Gevolgen coronavirus

Door het coronavirus komt er heel wat op ons af. Voor de één ingrijpender dan voor de ander, maar het raakt ons allemaal. Laten we goed op elkaar passen. Voor wie wil helpen of hulp nodig heeft, onze Facebookpagina kan gebruikt worden om dat bekend te maken. We hebben een flink bereik in Noardburgum e.o.

Het bestuur van Doarpsbelang is ook rechtstreeks bereikbaar om mee te denken, via doarpsbelang.noardburgum@gmail.com. 


De dorpsvlag

Betekenis van de dorpsvlag: De eikel is een teken van vruchtbare grond, de rode kleur staat voor de kleur van de heide en de groene kleur staat voor cultuurgrond. De punt in het groen geeft aan dat de cultuurgrond de heide verdringt.

Een vlag kost €20,00. Bestellen kan via het contactformulier. 


Gebiedsteam Tytstjerksteradiel Zuid

Meestal lossen mensen problemen zelf op of met hulp van familie, vrienden of buren. Maar soms lukt dat even niet. In dat geval kunt u terecht bij het gebiedsteam van de gemeente Tytsjerksteradiel. Hierin zijn de jeugd-, participatie- en dorpenteams van de gemeente opgegaan. 

Contactpersoon: sociaal werker Marije van der Meer, via tel.06-30213952 of mvandermeer@dorpenteamtdiel.nl


Nieuwbouw en renovatie Vitens

Vitens heeft plannen voor nieuwbouw en renovatie op de productlocatie Noardburgum. Doarpsbelang zit in de klankbordgroep, samen met omwonenden en betrokkenen vanuit o.a. de gemeente. 


Afvalbeleid gemeente Tytsjerksteradiel 

Kijk voor inzamelmogelijkheden in onze gemeente op www.t-diel.nl/afval 


De Boekenkarren

Er staan twee boekenkarren in de hal van MFC de Balstien. De boeken kunnen kosteloos worden geleend. U hoeft zich niet te registreren of in te schrijven. Na het lezen plaatst u het boek weer op de kar. Dit alles op basis van vertrouwen. De boekenkarren zijn gevuld met boeken geschonken door inwoners van ons dorp.

Contactpersoon: Harrie van der Veen (473745). 


BuurtKracht

BuurtKracht is een project waarbij politie, handhaving, dorpenteam, gemeente en welzijnswerkers van KEaRN in gesprek gaan met inwoners van Noardburgum. Samen bekijken we wat nodig is om Noardburgum een beter, veiliger en nog fijner dorp te maken. 

In maart 2019 is er een enquête in het dorp gehouden en geïnventariseerd waar hier de knelpunten liggen. Vanaf 24 april 2019 wordt er gewerkt om deze knelpunten aan te pakken.

Wilt u op de hoogte blijven van, en/of meepraten met BuurtKracht? Aanmelden kan via info@kearn.nl of neem contact op met Nienke Miedema via 06-21610894. 


KEaRN Buurtbemiddeling

KEaRN Buurtbemiddeling helpt u en uw buren bij het oplossen van overlast en conflicten, het herstellen van de communicatie en het verbeteren van de leefbaarheid in uw wijk, buurt en de gemeente.

Voor informatie, advies of bemiddeling: 0511-465200 of buurtbemiddeling@kearn.nl

Kijk ook op www.kearn.nl/buurtbemiddeling of www.problemenmetjeburen.nl


Melding leefomgeving bij de gemeente

Een losse stoeptegel, een omgewaaide boom, zwerfvuil, beschadigd wegdek. Iedereen ziet wel eens iets dat hersteld moet worden. U kunt dit aan de gemeente doorgeven, zodat zij het probleem kunnen oplossen. 

Informatie via melding wonen en leven.