Actueel


Nieuwe Poiesz supermarkt Noardburgum in zicht

Poiesz Supermarkten presenteerden donderdag 29 oktober 2020 haar eerste plannen voor een supermarkt in Noardburgum aan omwonenden en gemeente. Eerder dit jaar sloten de gemeente Tytsjerksteradiel en Poeisz Vastgoed BV een intentieovereenkomst voor dit project. Voor verdere info zie website gemeente Tytsjerksteradiel.

 


Woningbouw in Noardburgum

Begin oktober 2020 ontvingen alle inwoners van Noardburgum een woon-enquête. Deze is door zo'n 100 inwoners ingevuld en TOECK heeft de resultaten verwerkt in een analyse. Met deze resultaten gaat Doarpsbelang met de gemeente in gesprek. 

 


Gevolgen coronavirus

Door het coronavirus komt er heel wat op ons af. Voor de één ingrijpender dan voor de ander, maar het raakt ons allemaal. Laten we goed op elkaar passen. Voor wie wil helpen of hulp nodig heeft, onze Facebookpagina kan gebruikt worden om dat bekend te maken. We hebben een flink bereik in Noardburgum e.o.

Het bestuur van Doarpsbelang is ook rechtstreeks bereikbaar om mee te denken, via doarpsbelang.noardburgum@gmail.com. 


Transformatorstation Tennet

Met de komst van een nieuw windmolenpark onderzoekt Tennet locatie Burgermermar als mogelijke plaats voor de bouw van een transformatorstation. Zie voor meer informatie https://www.netopzee.eu/tennoordenvandewaddeneilanden/ Een trafo van deze omvang veroorzaakt een hinderlijk Laag Frequent Geluid in de wijde omgeving. Actiecomité Noardermar maakt zich er sterk voor dat deze plannen niet doorgaan, evenals het Comité Transformatorstation Noardburgum Nee. Doarpsbelang Noardburgum steunt hen hierin.


De dorpsvlag

Betekenis van de dorpsvlag: De eikel is een teken van vruchtbare grond, de rode kleur staat voor de kleur van de heide en de groene kleur staat voor cultuurgrond. De punt in het groen geeft aan dat de cultuurgrond de heide verdringt.

Op dit moment zijn er geen dorpsvlaggen meer op voorraad. De vlag wordt bijbesteld als er voldoende belangstelling is. Wilt u een vlag, geef dit dan door via het contactformulier. Een vlag kost €17,00.  


Gebiedsteam Tytstjerksteradiel Zuid

Meestal lossen mensen problemen zelf op of met hulp van familie, vrienden of buren. Maar soms lukt dat even niet. In dat geval kunt u terecht bij het gebiedsteam van de gemeente Tytsjerksteradiel. Hierin zijn de jeugd-, participatie- en dorpenteams van de gemeente opgegaan. 

Contactpersoon: sociaal werker Marije van der Meer, via tel.06-30213952 of mvandermeer@dorpenteamtdiel.nl


Afvalbeleid 2020 gemeente Tytsjerksteradiel 

Kijk voor inzamelmogelijkheden in onze gemeente op www.t-diel.nl/afval 


De Boekenkarren

Er staan twee boekenkarren in de hal van MFC de Balstien. De boeken kunnen kosteloos worden geleend. U hoeft zich niet te registreren of in te schrijven. Na het lezen plaatst u het boek weer op de kar. Dit alles op basis van vertrouwen. De boekenkarren zijn gevuld met boeken geschonken door inwoners van ons dorp.

Contactpersoon: Harrie van der Veen (473745). 


BuurtKracht

BuurtKracht is een project waarbij politie, handhaving, dorpenteam, gemeente en welzijnswerkers van KEaRN in gesprek gaan met inwoners van Noardburgum. Samen bekijken we wat nodig is om Noardburgum een beter, veiliger en nog fijner dorp te maken. 

In maart 2019 is er een enquête in het dorp gehouden en geïnventariseerd waar hier de knelpunten liggen. Vanaf 24 april 2019 wordt er gewerkt om deze knelpunten aan te pakken.

Wilt u op de hoogte blijven van, en/of meepraten met BuurtKracht? Aanmelden kan via info@kearn.nl of neem contact op met Nienke Miedema via 06-21610894. 


KEaRN Buurtbemiddeling

KEaRN Buurtbemiddeling helpt u en uw buren bij het oplossen van overlast en conflicten, het herstellen van de communicatie en het verbeteren van de leefbaarheid in uw wijk, buurt en de gemeente.

Voor informatie, advies of bemiddeling: 0511-465200 of buurtbemiddeling@kearn.nl

Kijk ook op www.kearn.nl/buurtbemiddeling of www.problemenmetjeburen.nl


Melding leefomgeving bij de gemeente

Een losse stoeptegel, een omgewaaide boom, zwerfvuil, beschadigd wegdek. Iedereen ziet wel eens iets dat hersteld moet worden. U kunt dit aan de gemeente doorgeven, zodat zij het probleem kunnen oplossen. 

Melden kan via tel.nr. 140511 of het formulier melding openbaar gebied