Actueel


Glasvezel

Ga samen met Doarpsbelang Noardburgum voor glasvezel!
Je heb vast het goede nieuws al gehoord: ook in  is supersnel glasvezel internet dichterbij dan ooit! Nu is het aan ons als inwoners om ervoor te zorgen dat 20% van de inwoners kiest voor een abonnement en het glasvezel er daadwerkelijk ook gaat komen.
 
Aanmelden voor DELTA: http://aklam.io/z8Rh1H
Aanmelden voor Caiway: http://aklam.io/oSeRJ6    

     
Je komt terecht op de pagina van Caiway of DELTA. Je kunt hier gewoon je aanmelding verwerken; deze wordt automatisch toegewezen aan jouw vereniging.


Glasvezel bijeenkomst met Delta

Aanstaande Donderdag 3 november organiseren wij samen met Delta een bijeenkomst over glasvezel voor Noardburgum. De inloop is om 19.00 uur en de koffie staat klaar! Wil je meer weten over glasvezel en wat het voor mogelijkheden er zijn kom dan vooral naar deze avond.


Start nieuwbouw bijeenkomst Noardburgum 21 september!

 

 

 

Eindelijk is het zover we mogen gaan participeren in de plannen voor het ontwikkelen van nieuwbouw in Noardburgum. Heb je interesse in deze nieuwbouwplannen en wil je hier graag in meedenken kom dan vooral naar de aftrap van het participatieproces op woensdag 21 september 2022 in Dorpshuis De Balstien.

 

Hieronder het programma

 

19.00 inloop

19.15 start

Pieter:

Korte introductie, wie is wie, en randvoorwaarden van het project
.

Elisa:

- Uitleg enquête en de belangrijke uitkomsten uitleg participatieproces

- Ontwerpteam en hoe kunnen mensen zich opgeven.


- Uitleg hoe mensen input kunnen leveren via de website. (kan ook op de avond zelf via formulieren)


- Wat is het vervolg van het proces na deze avond.


20.30 einde


Klik op de link om te beginnen met meedenken en je aan te melden voor de avond.

 


Het plan ‘nieuwe woningbouw’ Noardburgum begint te ontkiemen.

Op 8 juni hebben leden van Doarpsbelang Noardburgum en de Gemeente om de tafel gezeten met betrekking tot woningbouw.
Een voortvloeisel van de enquête van twee jaar terug. In deze enquête werden een aantal ontwerpen getoond van de nieuwbouw met elk zijn eigen sfeer thema.
Uit deze enquête is gekomen dat de dorpelingen het liefst een open karakter willen wat terug kwam in het thema ‘Heide’.

Als Doarpsbelang waren we natuurlijk erg blij dat de Gemeente nu eindelijk toenadering zocht omtrent de woningbouw. En ik schrijf ‘eindelijk’ omdat we wel hebben laten merken dat het wat ons betreft wel lang heeft geduurd. En daar had de Gemeente wel begrip voor, maar we weten allemaal dat het niet een normale tijd is geweest de afgelopen twee jaar. Dus we hebben de pijntjes daar gelaten en we gaan vooruit kijken.

Er wordt een participatie proces opgestart waar informatie zal worden vergaard van geïnteresseerden en omwonenden. Begin september zal de gemeente u een uitnodiging sturen voor een bijeenkomst. En eveneens word er een website gelanceerd waar u de voortgang kunt volgen en uw vragen omtrent de nieuwbouwplannen kwijt kunt. Houd dus uw brievenbus in de gaten.


Dodenherdenking 2022

Eindelijk konden we weer samen bij elkaar 2 minuten stil zijn. En dit keer op de nieuwe locatie bij 'De Balstien'. De opkomst was goed. Gezamenlijk liepen we rond 'De Balstien' onder begeleiding van de kerkklokken. Gearriveerd bij de herdenkingssteen werd er muziek gespeeld door Bernlef. Nadat de kerkklok acht uur luidde waren we twee minuten stil. 'The Last Post' werd nog even professioneel uitgevoerd. Dit werd opgevolgd door een voordracht van een eigen geschreven gedicht door Jurre en Betiel. Vervolgens hebben de kinderen een kranslegging gedaan. Predikant Wybe Feenstra van de PKN Kerk hield een treffende toespraak, met stof tot nadenken. Waarna er voor iedereen een kopje koffie of thee klaar stond in 'De Balstien'.

 

Opvallend waren nog de positieve reacties op de nieuwe locatie van de herdenkingssteen. En aangezien het mijn eerste herdenking was in Noardburgum kon ik alleen maar beamen dat het een prettige plek was om even stil te staan bij de mensen die gevallen zijn voor de vrijheid zoals wij die nu kennen. En zoals de dominee al zei 'we leven in een samenleving' en dat moeten we dan ook doen samen leven!


Werkgroep Biodiversiteit

Vanaf 2020 is een werkgroep Biodiversiteit actief in ons dorp. Zij hebben verschillende biodiversiteitsprojecten ontwikkeld, in samenwerking met Staatsbosbeheer, gemeente Tytsjerksteradiel, Vitens, plaatselijke kerken, vogelwacht, basisschool en bedrijven worden. Op 12 maart 2022 was de aftrap met een steenbreekactie op het plein van de Baptisten Kerk en het plaatsen van een nieuw ooievaarsnest bij de pingo. Verder zal de historische fauna in het gebied rond de pingo worden hersteld en een voedselbos en inspiratietuin worden aangelegd. Er komen insectenhotels en (nest)kasten voor vogels en vleermuizen, een steenbreekactie voor particulieren en zal de flora langs de Klaas Piersreed worden hersteld in het waterwingebied. Dit project is onderdeel van Natuerlik Ferskaat mei de Mienskip


Supermarkt Noardburgum

In oktober 2020 heeft supermarktketen Poiesz, in samenwerking met de gemeente, aan de omwonenden de plannen gepresenteerd om te komen tot de bouw van een supermarkt op het terrein bij het monument. De gemeenteraad van Tytsjerksteradiel heeft het bestemmingsplan op 16 december 2021 vastgesteld.  Er is op 9 maart 2022 gestart met het grondwerk. De opening staat gepland in het laatste kwartaal van 2022. 


Woningbouw in Noardburgum

In de nazomer van 2020 heeft Doarpsbelang, in samenwerking met Projectontwikkelaar TOECK, de behoefte aan woningbouw in Noardburgum onderzocht. Met het resultaat is in overleg gegaan met de gemeente en de politieke partijen. Ondertussen heeft de gemeente bekend gemaakt dat er extra woningen gebouwd mogen worden. In samenspraak met TOECK is een vervolgtraject ingezet en er ligt nu een principeverzoek voor woningbouw bij de gemeente. De gemeenteraad heeft op 16 december 2021 ingestemd met het startdocument voor woningbouw in Noardburgum, Hurdegaryp en Suwâld. 


De dorpsvlag

Betekenis van de dorpsvlag: De eikel is een teken van vruchtbare grond, de rode kleur staat voor de kleur van de heide en de groene kleur staat voor cultuurgrond. De punt in het groen geeft aan dat de cultuurgrond de heide verdringt.

Een vlag kost €20,00. Bestellen kan via het contactformulier. 


Gebiedsteam Tytstjerksteradiel Zuid

Meestal lossen mensen problemen zelf op of met hulp van familie, vrienden of buren. Maar soms lukt dat even niet. In dat geval kunt u terecht bij het gebiedsteam van de gemeente Tytsjerksteradiel. Hierin zijn de jeugd-, participatie- en dorpenteams van de gemeente opgegaan. 

Contactpersoon: sociaal werker Marije van der Meer, via tel.06-30213952 of mvandermeer@dorpenteamtdiel.nl


Nieuwbouw en renovatie Vitens

Vitens heeft plannen voor nieuwbouw en renovatie op de productlocatie Noardburgum. Doarpsbelang zit in de klankbordgroep, samen met omwonenden en betrokkenen vanuit o.a. de gemeente. 


Afvalbeleid gemeente Tytsjerksteradiel 

Kijk voor inzamelmogelijkheden in onze gemeente op www.t-diel.nl/afval 


De Boekenkarren

Er staan twee boekenkarren in de hal van MFC de Balstien. De boeken kunnen kosteloos worden geleend. U hoeft zich niet te registreren of in te schrijven. Na het lezen plaatst u het boek weer op de kar. Dit alles op basis van vertrouwen. De boekenkarren zijn gevuld met boeken geschonken door inwoners van ons dorp.

Contactpersoon: Harrie van der Veen (473745). 


BuurtKracht

BuurtKracht is een project waarbij politie, handhaving, dorpenteam, gemeente en welzijnswerkers van KEaRN in gesprek gaan met inwoners van Noardburgum. Samen bekijken we wat nodig is om Noardburgum een beter, veiliger en nog fijner dorp te maken. 

In maart 2019 is er een enquête in het dorp gehouden en geïnventariseerd waar hier de knelpunten liggen. Vanaf 24 april 2019 wordt er gewerkt om deze knelpunten aan te pakken.

Wilt u op de hoogte blijven van, en/of meepraten met BuurtKracht? Aanmelden kan via info@kearn.nl of neem contact op met Nienke Miedema via 06-21610894. 


KEaRN Buurtbemiddeling

KEaRN Buurtbemiddeling helpt u en uw buren bij het oplossen van overlast en conflicten, het herstellen van de communicatie en het verbeteren van de leefbaarheid in uw wijk, buurt en de gemeente.

Voor informatie, advies of bemiddeling: 0511-465200 of buurtbemiddeling@kearn.nl

Kijk ook op www.kearn.nl/buurtbemiddeling of www.problemenmetjeburen.nl


Melding leefomgeving bij de gemeente

Een losse stoeptegel, een omgewaaide boom, zwerfvuil, beschadigd wegdek. Iedereen ziet wel eens iets dat hersteld moet worden. U kunt dit aan de gemeente doorgeven, zodat zij het probleem kunnen oplossen. 

Informatie via melding wonen en leven.