Actueel


Afvalbeleid 2020 gemeente Tytsjerksteradiel

Kijk voor inzamelmogelijkheden in onze gemeente op www.t-diel.nl/afval 


Woningbouw in Noardburgum

Het bestuur van Doarpsbelang Noardburgum wil graag weten of er in ons dorp behoefte is aan nieuwbouwwoningen en zo ja, in welke vorm: in- of uitbreiding, starterswoningen, sociale woningbouw, twee onder één kap of vrije kavels?

We ontvangen graag via het contactformulier reacties, zodat we hiermee bij de gemeente het belang van nieuwbouw kenbaar kunnen maken. 


 

De dorpsvlag

 

Er zijn nog enkele exemplaren van de dorpsvlag van Noardburgum op voorraad op Tsjerkepaed 13 in Noardburgum. U kunt de vlag ook bestellen via het contactformulier. Een vlag kost €17,00.  

Betekenis van de dorpsvlag: De eikel is een teken van vruchtbare grond, de rode kleur staat voor de kleur van de heide en de groene kleur staat voor cultuurgrond. De punt in het groen geeft aan dat de cultuurgrond de heide verdringt.


De Boekenkarren

Er staan twee boekenkarren in de hal van MFC de Balstien. De boeken kunnen kosteloos worden geleend. U hoeft zich niet te registreren of in te schrijven. Na het lezen plaatst u het boek weer op de kar. Dit alles op basis van vertrouwen.

De boekenkarren zijn gevuld met boeken geschonken door inwoners van ons dorp.

Contactpersoon: Harrie van der Veen (473745). 


BuurtKracht

BuurtKracht is een project waarbij politie, handhaving, dorpenteam, gemeente en welzijnswerkers van KEaRN in gesprek gaan met inwoners van Noardburgum. Samen bekijken we wat nodig is om Noardburgum een beter, veiliger en nog fijner dorp te maken. 

In maart 2019 is er een enquête in het dorp gehouden en geïnventariseerd waar hier de knelpunten liggen. Vanaf 24 april 2019 wordt er gewerkt om deze knelpunten aan te pakken.

Wilt u op de hoogte blijven van, en/of meepraten met BuurtKracht? Aanmelden kan via info@kearn.nl of neem contact op met Nienke Miedema via 06-21610894. 


KEaRN Buurtbemiddeling

KEaRN Buurtbemiddeling helpt u en uw buren bij het oplossen van overlast en conflicten, het herstellen van de communicatie en het verbeteren van de leefbaarheid in uw wijk, buurt en de gemeente.

Voor informatie, advies of bemiddeling: 0511-465200 of buurtbemiddeling@kearn.nl

Kijk ook op www.kearn.nl/buurtbemiddeling of www.problemenmetjeburen.nl


Melding leefomgeving bij de gemeente

Een losse stoeptegel, een omgewaaide boom, zwerfvuil, beschadigd wegdek. Iedereen ziet wel eens iets dat hersteld moet worden. U kunt dat aan de gemeente doorgeven, waarna zij het probleem proberen op te lossen. Melden kan via tel.nr. 140511 of het formulier melding openbaar gebied