Kerken en scholenScholen:

CBS Imanuel en OBS De Oerstek zijn per 1 augustus 2019 gefuseerd tot  Ontmoetingsschool De Klimstien